top of page

 

100 Arvid Pettersen Lyrics; U-Å

UNIQUE

TONO verksnr 28893109

T/M: Arvid Pettersen

_________________________________

UNTIL THE END

TONO verksnr 41167227

T/M: Arvid Pettersen

Gm   4/4

https://itunes.apple.com/us/album/until-end-feat-bill-maxwell-alex-acuna-abraham-laboriel/1440053899?i=1440054119

My pain became his pain

My blame became his blame

My shame was washed away

My shame was washed away

With blood

My sin became his sin

My debt became his debt

On Calvary he bled

in anguish and in dread

For me 

 

Until the end of time

Into the eternal life

The love of Jesus Christ will last

All humanity 

On a cross set free

All nations, tribes and toungues 

belongs to him

 

Your pain became his pain

Your blame became his blame

Your shame was washed away

Your shame was washed away

With blood

Your sin became his sin

Your debt became his debt

On Calvary he bled

 in anguish and in dread

For you

 

Until the end of time… 

 

Why can´t we just admit

that every single hit

of the hammer and the whip

the hammer and the whip

was ours

He did it all for love

That was his only goal

To save us from all harm

To heal and cleanse our hearts

for good

 

Until the end of time …

_________________________________

VED HANS KORS

TONO verksnr 43458819

T/M: Arvid Pettersen

Spotify link:

https://open.spotify.com/album/1WiuCl9iItTyfaftes1p4Z?si=RjjaKq2rR1Koy7yf-p9tKA

Ved hans kors er alle like

Der er alle barn av Gud

Ingen stor og ingen liten

Vi har alle brutt hans bud

Ingen mann og ingen kvinne

Ingen helgen eller Gud

Ved hans blod ble alle tvettet

Vi har alle blitt hans brud

 

I hans kors er alle like

Salig priser vi hans navn

Da han ropte det er fullbragt

Seieren ble oss til gavn

Ved hans kors er alle like

Uten ære for vår Gud

Ved hans offer står vi frie

Kledd i ren og hellig skrud

 

Ved hans kors er alle like

Alle elsket høyt av ham

Alle frelst av bare nåde

Alle berget av Guds lam

Han betalte for vår redning

Han led døden i vårt sted

Han er herre, han er konge

Ved hans kors vi kneler ned

_________________________________

VED LIVETS SLUTT

TONO verksnr 3787881

T/M: Arvid Pettersen, 1998

LIVE VIDEO 

 

La meg å si ved livets slutt:  Jeg skulle ha trodd på Gud

Jeg skulle ha fylt meg med Hans ord og  elsket høyt Hans bud

La meg slippe å si ved livets slutt:  Jeg skulle ha trodd Hans ord

Jeg skulle ha satt min lit til Ham den stund jeg var på jord

 

La meg slippe å si ved livets slutt: Jeg glemte at Han var der

Jeg skulle ha tenkt på andre ting enn penger mat og klær

La meg slippe å si ved livets slutt: Jeg skulle ha fulgt etter Ham

Underets Gud, han som alt gjør vel, verdens redningsmann

 

La meg slippe å si ved livets slutt: Jeg skulle ha søkt Ham først

Jeg skulle ha løftet opp mitt blikk og sett den modne høst

La meg slippe å si ved livets slutt: Nå er min tid forbi

Jeg skulle ha tatt imot Hans kall og ikke sløst bort min tid

 

La meg slippe å si ved livets slutt, den timen jeg skal hjem

Jeg skulle ha sett de forkomne får og brukt mer tid på dem

La meg slippe å si ved livets slutt: Jeg levde for meg selv

Det er litt sent å angre nå, på livets siste kveld

 

Jeg vil høre Ham si ved livets slutt: Du samlet deg skatter hos meg

En stjerne i kronen for hver av dem som er her på grunn av deg

Jeg vil høre Ham si ved livets slutt: Min trofaste tjener, vel gjort

Bli med meg å ta en titt på alt som er ditt bak denne port

_________________________________

VERDENS FINESTE STED 

TONO verksnr 28696624

T/M: Arvid Pettersen

https://itunes.apple.com/no/album/verdens-fineste-sted/492397283?i=492397293

VERDIEN AV DITT LIV 

TONO verksnr 28475052

T/M: Arvid Pettersen

VÅR FRELSER OG FORLØSER  

TONO verksnr 43458821

T/M: Arvid Pettersen

WE CRY OUT TO YOU 

TONO verksnr 28856894

T/M: Arvid Pettersen

WORSHIPPER OF THE FATHER 

TONO verksnr 20169748

T/M: Arvid Pettersen

ÆREN

TONO verksnr 28875427

T/M: Arvid Pettersen

bottom of page