top of page

Arvid Pettersen Lyrics; D-F
 

________________________

 

DE ER IKKE KLARE

T&M: Arvid Pettersen, 1988

TONO verksnr 2911947

 

(Vers 1):

Det sies at Gud er glad i alle

Det finnes glede, liv og fred

Men de har ikke sett at deres egen Gud har tapt

og de kan ikke være med

 

(Vers 2):

Det står at Gud vil tilgi alle

Men det er for få som vet om det

De har ikke gjort så mye mere galt enn oss

Men, de kan ikke være med

 

(Ref):

De er ikke klare når han kommer

De har ikke tatt imot Guds sønn

De har ikke tatt det enkle steget

å si “ja” til ham i en still bønn

 

(Vers 3):

Det står at frelsen er for alle

Det finnes nåde for hver og en

Jeg har ikke fortjent en bedre evighet enn dem

Men, de kan ikke være med

 

(Ref)

 

(Vers 4):

Det står at Gud vil hjelpe alle

Men forblindede øyne kan ikke se

Du har ikke klart å hjelpe noen til å se

Så de kan ikke være med

 

(Ref)

 

(Vers 5):

Det står at Gud vil ha med alle

opp til Himmelens herlighet

Men du har levd ditt eget liv og ikke hørt på Gud

Så de kan ikke være med

 

(Ref)

 

De er ikke klare når han kommer

(4g)

 

Jesus er veien, sannheten og livet

(4g)

Jesus er veien

________________________

DET ER DU

T&M: Arvid Pettersen, 2011

TONO verksnr 10687840

Album: Kom til måltid (2011)

Tempo: 121.   4/4     C-dur

 

(Vers):

Du la i min munn en ny sang 

en lovsang til deg

så jeg kunne tilbe deg fra hjertets dyp

(x2)

 

(Ref):

Det er du som er veien

Det er du som er livet

Det er du som er sannheten

Jesus Kristus

Det er du som er veien

Det er du som er livet

Det er du som er sannheten

Jesus

 

 

ENGLISH VERSION:

 

YOU ARE THE WAY 

 

(Verse):

You put in my mouth a new song

a praise song to you

so I can worship you

in spirit and in truth x2

 

(Chorus):

You are the way,

You are the truth,

You are the life,

Jesus Christ x2

Jesus

________________________

 

DET NYE HUSET 

T&M: Arvid Pettersen 

CD: Det nye huset (ART), 1997

TONO verksnr 2114762

Tempo: 136    D-dur

 

(Vers 1):

Kom,  ta et nytt steg inn i det nye huset

Kom, det fins flere rom som Han har beredt for deg

Se, Han åpenbarer seg når du kommer i Hans nærhet

Se, Han har en plan for deg  Han vil ha deg der Han er

 

(Vers 2):

Kom, kom inn i Hans hus, der hvor ingen strever 

Kom, kom, det er mer levende enn bokstaver hogd i stein

Se, se, Hans hus er fylt med fred og rettferdighetens frukter

Se, se de skatter som Han har i det huset der Han bor

 

(Ref):

Det nye husets herlighet 

skal bli større enn det første

Det nye husets herlighet 

skal bli større enn det første

For på dette sted vil jeg gi fred

sier Herren, Hærskarenes Gud

 

(Vers 3):

Kom, nå er nådens tid, for Guds Sønn har oppfylt loven

Kom, det Han har gjort for oss, det er nok for deg og meg

Se, det fins en bedre pakt som er bygd på bedre løfter

Se, Hans Ånd gjør levende, Han forsonte oss med seg

 

(Ref)

________________________

 

DIN FOR ALLTID

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Det nye huset /1997)

TONO verksnr 4856536

D-dur     4/4

 

(Vers):

Jesus, min Herre, din vil jeg være

Du har betalt meg med ditt eget blod

Du skal bestemme, min bror i det høye

Fra jeg står opp til jeg lukker mitt øye

Deg vil jeg ære, mester og Herre

Hele mitt liv gir jeg deg

 

(Ref):

Du skal eie meg

Jeg vil ære deg

(4x)

 

________________________

 

DIN FRED

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 2956961

Tempo: 122

E-F   4/4

 

Din fred, den er rettferdig og sann

Din fred overgår all forstand

Din fred er ikke som verdens fred

Din fred varer i evighet

 

________________________

DU

T&M: Arvid Pettersen (2014-2018)

TONO verksnr 15381728 

Tempo: 121    C-Eb    4/4

LINK TO CHORD SHEET

 

Du har løftet meg opp

opp i din favn, inntil ditt hjerte

Jeg har funnet min plass

funnet mitt hjem, sluttet å lete

Du gir varme og lys, glede og liv

Ingen kan måles med deg

Du har fylt meg med fred dypt i mitt sinn

 

Du har grepet min sjel, forvandlet mitt liv

Smeltet mitt hjerte

Jeg har funnet en skatt som endret alt

Blir aldri den samme

Du gir framtid og håp, trygghet og ro

Du er min største glede

Du ga meg nytt liv helt ufortjent

 

Du gir varme og lys, glede og liv

Ingen kan måles med deg

Du har fylt meg med fred dypt i mitt sinn

 

________________________

 

DU ER

T&M: Arvid Pettersen (2002)

Album: Tid med deg (2002)

TONO verksnr 7514192

Tempo: 127

G-A    4/4

 

(Ref):

Du er det beste som har hendt meg

Du er det største i mitt liv

Du er helt ubeskrivelig

Du er, Du er

 

(Vers):

Hvor var jeg uten Deg

Takk at Du elsker meg,

Tåler meg, tror på meg,

Gjør meg glad, gjør meg fri

 

(Ref)

 

 

ENGLISH VERSION:

(Chorus):

You are the best that I´ve been given

You are the greatest in my life

You are so indescribable

You are   -   You are

 

(Verse):

What am I without you

I wonder why you love me too

You bear with me, believe in me

You make me glad, you set me free

 

________________________

 

DU ER SÅ GOD

T&M: Arvid/Josefine Pettersen 

Album: Over (Josefone Pettersen), (2009)

TONO verksnr 9058730

4/4    C-dur

 

(Vers 1):

Du er så god, du er så god

Du har så gode planer og tanker

Tanker om fred og tanker om framtid og håp

Du er så god, du er så god

 

(Vers 2):

Du er så god, du er så god

Du er så kjærlig og full av nåde

Du bryr deg om meg selv om jeg snublet og falt

Du er så god, du er så god

 

(Vers 3):

Du er så god, du er så god

Du er så trofast og så rettferdig

Du tar imot meg hver gang jeg kommer til deg

Du er så god, du er så god

 

________________________

 

DU MÅ IKKE GI OPP

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Kom til måltid, (2011)

TONO verksnr 10687841

4/4    C-dur

 

(Vers 1):

Når motet er borte og kreftene har tatt slutt

Når du ligger nede og håpet har ebbet ut

Da må du ikke la deg friste til å si at dette er det siste

Om alt synes mørkt har jeg noe å si til deg

 

(Ref):

Du må ikke gi opp

Du kan ikke stoppe nå

Du har et viktig oppdrag

Det beste ligger foran deg

Løpet er ikke over

Slutten er ikke kommet

Seieren er i vente, så hold fast

Følg sporet, ikke gi opp

 

(Vers 2):

Du kjemper en kamp, du er som en idrettsmannn

For å vinne en seierspris løper han

Men du kjemper ikke imot kjøtt og blod men imot det onde, din strid er god

Så reis deg, Fullfør løpet og kjemp i tro

 

(Ref)

 

________________________

 

EI FORGJEVES

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 222401624

 

(Vers 1):

Noen dager smiler, hjertene fryder seg

Fra en skyfri himmel lyser solen opp vår vei

Soloppgangens bane erstatter mørkets dyp

Lyse, klare farger gjør sjelen varm og myk

Noen dager smiler, hjertene fryder seg

Fra en skyfri himmel lyser solen opp vår vei

(Vers 2):

Livet vil gi sorger, motet kan tvinges ned

Regn kan falle tungt, og torden skremme bort  vår fred

Midnattstimens kval er sortere enn kull

Håpet dør, og drømmer kan smuldre bort i muld

Livet vil gi sorger, motet kan tvinges ned

Regn kan falle tungt, og torden skremme bort  vår fred

(Vers 3):

Evnen til å elske er savnets arnested 

Sorgene i hjertet springer ut av kjærlighet

Dagene gir gleder, men også tap og sår

Natt blir snart til dag, og vinter blir til vår

La oss tenne lys for de vid hadde kjær

Smertene vi kjenner her, de ei forgjeves er

________________________

ELSKET

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Follow, (2006)

TONO verksnr 7137788

Dm   6/8

 

(Vers 1):

FOR EN VERDEN HENNES TANKER ER

DU GÅR DEG VILL HVIS DU REISER DIT

OG SOM EN DRAGE HENNES SORGER ER

MEN NÅR HUN GRÅTER SER DU DEM FLY

 

(Vers 2):

FOR EN HAGE HENNES HJERTE ER

OG SOM VANN ER DIN KJÆRLIGHET

BLOMSTENE DRIKKER NÅR DU KOMMER NÆR

HELT UTEN SKEPSIS OG UÆRLIGHET

 

(Ref 1):

VET DU HVORFOR HUN ER SÅ VAKKER

VET DU HVORFOR HUN LYSER OPP PÅ SIN VEI

VET DU HVORFOR HUN ER SÅ STRÅLENDE

DET ER FORDI HIN ER ELSKET AV DEG

 

(Vers 3):

FOR ET MYSTERIUM HENNES ØYNE ER

DE SIER MER ENN HENNES ORD

KAN DU FORSÅ DEM ER DU MEGET VIS

DA SER DU MER ENN ALLE PÅ JORD

 

(Ref 1)

 

(Ref 2):

VET DU HVORFOR

VET DU HVORFOR

VET DU HVORFOR

VET DU HVORFOR HUN LYSER OPP PÅ SIN VEI

VET DU HVORFOR HUN ER SÅ STRÅLENDE

DET ER FORDI HIN ER ELSKET

DET ER FORDI HIN ER ELSKET

DET ER FORDI HIN ER ELSKET AV DEG

________________________

 

EN AV DISSE MINSTE

T&M: Arvid Pettersen 

Album: En dag til, (2008)

TONO verksnr 9039841

Dm   4/4

(Vers 1):

Det var hjelpeløst, alene

Det var knust og det var slitt

Det var skittent etter hard og ensom strid

Men du tok det opp og vasket det rent

Du ga det verdighet

Du plukket opp hver bit, og brukte tid

 

(Vers 2):

Hvor fins en barnekrybbe

Et sted til disse små

Du spurte hvordan kan de få det godt

Hvem vil stille seg til rådighet

Hvem vil gjøre det de kan

Er det samfunnets ansvar, eller vårt

 

(Ref):

Da jeg var tørst ga du meg drikke

Da jeg var sulten gav du meg mat

Da jeg ga opp, ga du deg ikke

Da jeg var naken, da kledde du meg

Da jeg var fremmed tok du imot meg

Da jeg var syk, da kom du til meg

Da jeg var ensom, da så du til meg

Det du gjorde mot en av disse minste

gjorde du mot meg

 

(Vers 3):

Hun var hjelpeløs, alene

Med sitt barn i sult og nød

Hun var utstøtt, hun var sviktet av en mann

Hun ble kalt en fallen kvinne

Hadde mistet verdighet

Der hun satt i slum med ansvar for et barn

 

(Ref)

(Vers 1):

Har vi endelig nådd målet

Er det fler som trenger hjelp

Etter alle de år som er gått

Alle kan, men hvem er villig

Når vi ser behov i dag

Er det samfunnets ansvar

eller vårt

 

(Ref)

ENGLISH VERSION:

YOU DID IT FOR ME

(Verse 1):

They were helpless and alone

They were dusty, they were worn

They were tired after endless search for food

Then you took them up into your  arms

You gave them love and care

And lifted them from hopeless solitude

Where can we find a shelter

A place for little ones

You asked what you could do to help them out

Who will make themselves available

Who will do what they can do

Who is able to hear the silent shout

(Chorus):

I was hungry, and you gave me something to eat

I was thirsty, and you gave me something to drink

I was a stranger, and you invited me in

I needed covering, and you dressed me

I was sick and you looked after me

I was in prison, and you came to visit me

Whatever you did to one of the least of these

brothers and sisters of mine,

You did it for me

(Verse 2):

She was desperate and in need

All the children she should feed

were to hungry to play like children should

Who can help them with clean water

Who can heal their scars and wounds

Who can give them a school and do them good

Who can see their endless value

Who can reach out a hand 

to these anguished and hurting boys and girls

They have lost for different reasons

So unfortunate and poor

Results of a cynical, unfair world

(Chorus)

 

________________________

 

 

EN DAG TIL

T&M: Arvid Pettersen 

Album: En dag til, (2008)

TONO verksnr 8215771

4/4

 

(Vers 1):

DET RANT ET PAR TÅRER FRA HANS ØYNE IGJEN

HAN PLEIDE Å TØRKE DEM FORT

DET Å VÆRE MENNESKE, DET ER SOM ALLE VET 

BÅDE FARGERIKT OG GRÅTT

 

(Ref 1):

MEN HAN HADDE LÆRT SEG AT I MØRKET

ELLER NATTEN OM DU VIL

TRENGER HAN BARE Å VENTE LITT

HAN VISSTE AT I MIDNATTSTIMENS DYPE HÅPLØSHET

DA ER DET BARE Å VENTE LITT

FOR DET VIL KOMME EN DAG TIL

FOR DET VIL KOMME EN DAG TIL

 

(Vers 2):

NATTENS LANGE TIMERER NØDVENDIG INVESTERING

HAN VIL HØSTE GLEDE AV TÅRENE SOM RANT

SOM BESKJÆRING AV EN GREN SOM SKAL BÆRE ENDA MER FRUKT

ELLER SLIPING AV EN DIAMANT

(Ref 2):

HAN HADDE LÆRT SEG AT I MØRKET

ELLER NATTEN OM DU VIL

TRENGER HAN BARE Å VENTE LITT

HAN VISSTE AT I MIDNATTSTIMENS DYPE HÅPLØSHET

DA ER DET BARE Å HOLDE UT

(2G)

FOR DET VIL KOMME EN DAG TIL

  DET VIL KOMME EN DAG TIL

(Vers 3):

DET VAR EGENTLIG DET JEG VILLE SI

EN SANGIDE JEG FIKK I KVELD

HAN HADDE SETT AT SMERTE, SORG OG PRØVELSER

ER MED PÅ Å BYGGE LIKEVEL

 

 

ENGLISH VERSION:

THERE WILL COME ANOTHER DAY

 

(Verse 1):

A couple of tears fell from her eyes again

she used to dry them quickly away

To be a human being is as everybody knows

It's both colourful and grey

 

(Chorus):

But she had learned that in the night 

in the darkness as we say

It´s time to wait a little while

She had learned that in the night 

It´s time to wait a little while

in the darkness as we say

For there will come another day

There will come another day

 

(Verse 2):

That was actually what I had on my heart

A song idea I got tonight

He'd seen that sorrows, pains and trials will build him strong

even when he has lost the sight

(Chorus)

________________________

EN NY VÅR

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr:

Gm  6/8

 

(Vers 1):

Mørket dekker vår jord

Natten er kald og blå

Ingenting er som før

Hvor går veien nå

Frossent vann som falt

Dekket, gravla alt

Vinteren er hard

Tapt er alt som var 

(Ref 1):

Men en ny vår kommer snart

Solen vil skinne klart

Sval vind vil fylle landet

Stryke mot ditt kinn

En ny dag kommer snart

Bønnene blir besvart

Bekymring og frykt må vike plass 

for kjærlighet

(Vers 2):

La oss aldri gi opp

det store håp vi har fått

Men kjempe for det som er rett

og tro på det som er godt

I kjærlighetens ånd

løfte blikket opp

Bryte hatets lenker

og bygge vennskapsbånd

(Ref 2):

En ny vår kommer snart 

En ny tid, en helt ny start

Snø smelter, fugler synger

Alt blir grønt igjen

Dagen blir lysere, lengre og mildere

Fremtiden smiler til deg som en kjærlig venn

________________________

 

EN VAKKER DAG

Tekst og musikk: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 37986450

C     4/4

(Vers 1):

Er det noe jeg kan feire idag

Har jeg råd til å smile

Kan keg leve bekymringsløst

tillate sjelen å hvile

Har jeg lov til å puste med magen, leve nå og kose meg

Finnes det regler for gledesrus på livets landevei 

(Ref):

En vakker dag skal jeg smile bredt

En vakker dag skal jeg danse

med dansefot så lekende lett

Svinge meg uten sjenanse

En vakker dag skal jeg vise glede

Kjenne velbehag

En vakker dag skal jeg leve livet

En vakker dag er idag

(Vers 1):

Jeg har venner som er glad i meg

Jeg kan stå opp hver dag

og vite at det er fred i vårt land

Det er jo mer enn bra

Jeg kan sitte og smile av glede på min pianokrakk

Jeg er jo ganske rik på alt

Men er jeg rik på takk

(Ref)

(Tema 3):

Jeg har mat på bordet, jeg har seng og klær

Jeg har hus å bo i i allslags vær

Jeg har fred i sjelen og framtidshåp

Det er en vakker dag, jeg ser det nå

________________________

FADER VÅR

Tekst: Trad, Musikk: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 2911272

D     4/4

 

FADER VÅR, DU SOM ER I HIMMELEN

LA DITT NAVN HOLDES HELLIG

LA DITT RIKE KOMME

LA DIN VILJE SKJE PÅ JORDEN

SOM I HIMMELEN

GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD

FORLAT OSS VÅR SKYLD 

SOM VI OG FORLATER VÅRE SKYLDNERE

LED OSS IKKE INN I FRISTELSE

MEN FRELS OSS FRA DET ONDE

FOR RIKET ER DITT

OG MAKTEN OG ÆREN I EVIGHET

AMEN

 

________________________

 

FAITH

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 2948008

 

(Verse 1):

I’m gonna tell you a story 

from Matthew, chapter eight

The Master gives us 

teaching concerning faith

This is for you and for me 

and for all the saints

 

(Verse 2):

Faith is the key 

to receive the things of God

And if you listen closely you will see 

that it isn’t hard

Because it comes by hearing

and the hearing by the word of God

 

(Chorus):

Faith in his word is all you need

It makes you an overcomer

Faith in the word is all we need

So, give him praise and give him honour

 

(Verse 3):

When we got down from the mountain

we followed the crowd after him

Suddenly a leper said:  Lord

if you will you can make me clean

Jesus put forth his hand

and the power went into him

 

(Chorus)

 

(Verse 4):

Later on, there came 

an officer saying:  Lord

my servant is sick of palsy, all back home

But speak  only a word 

and he will be whole

 

(Verse 5):

For I am a man under authority

I’m an officer and I’ve got soldiers under me

And when I tell them to come or to go

they obey me

 

(Chorus)

________________________

 

FAITHFUL AND TRUE

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Follow, (2006)

TONO verksnr 7514186

4/4

(Verse 1):

Everywhere I walk people talk and talk

Mighty men who rule act like desperate fools

Where can I find truth?

Is there someone there that can I trust?

 

(Verse 2):

Scientists research  -Arguing with words

Opinions everywhere  -Noise is all I hear 

Newspapers and schools

throwing out assumptions like pure facts

 

(Chorus):

You are faithful,  you are true

I have put my trust in you

You are pure divinity

You are beautiful to me

You are faithful, you are true

I have put my trust in you

You are righteous, you are good

I will always live my life with you

 

(Verse 3):

If I am unfaithful, you remain so faithful

When I’m poor and weak, you are what I need

If I go astray, you always show the way back on track

 

(Verse 4):

Nothing that I do really surprises you

Nothing I confess will make you love me less

And nothing that I do can diminish who you are to me

 

(Chorus)

 

(Bridge):

I can see you on that white horse

Love and rightousness is your force

Armys of the heavens follow

Dressed in bright and shining colours

Still you see me, loving, caring

Every heartbeat you are hearing

 

(Chorus)

 

________________________

 

FIRST OF ALL

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Kom til måltid, (2011)

TONO verksnr 1913429

4/4

 

(Verse 1):

So many needy people

What can I do to help

Lord, I will seek your face today

There’s only one solution

And one answer and it’s you

So I will spend some time to pray

 

(Chorus 1):

But first of all I want to worship you

I want  to see you as you are

I want to kneel down

Before your feet

And exhalt you from my heart

 

(Verse 2):

When we get together as a church

There’s so much we wanna do

We’re gonna have a sermon

Need to hear the word of God

We’ll share the fellowship, too

 

(Chorus 2):

But first of all we want to worship you

We want to see you as you are

We want to kneel down

Before your feet

And exhalt you from our hearts

 

(Verse 3):

When I get to Heaven one day

There’s so much I want to do

I’m gonna walk around and see

All that you have prepared for me

I’m gonna meet my loved ones, too

 

(Chorus 3):

But first of all I want to worship you

I want to see you as you are

I want to kneel down

Before your feet

And just love you from my heart

 

________________________

 

 

FOLLOW

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Follow, (2006)

TONO verksnr 7228176

4/4

 

(Verse 1):

Life can be a desert sometimes

A long walk in sand with noone else

But you and I were never meant 

to find the way all by ourselves

You and I can open up our inner eyes so we can see 

that somebody has been right here before

 

(Chorus):

You just follow

Find the footprints in the sand and follow

Someone´s walked the way before

Why should you ask for more

You don´t have to explore this on your own

You just follow

 

(Verse 2):

You and I were never meant to figure out all things ourselves

I just don´t believe that we are Gods

no we are something else

But when we find the footprints 

we find hope and we find destiny

Life gets a direction and a goal


(Chorus)

________________________

 

 

FOR YOUR NAME'S SAKE

T&M: Arvid Pettersen 

Album: Tid med deg, (2002)

TONO verksnr 3161345

4/4

 

(Verse 1):

You healed the lepers, you raised the dead

You fed the thousands with a boy’s fish and bread

You touched the people, set captives free 

You went to Heaven, and now you’re praying for me

 

(Chorus):

Lord, I will bless your wonderful name for the 

works you do and the words you say, I will 

bless you trough eternity for your 

name’s sake

 

(Verse 2):

You opened deaf ears, made the blind to see 

You cleansed the temple, and you calmed the see

I know for sure that you’re just the s ame today

So I’ll spend my life giving glory to your name

 

(Chorus)

 

________________________

 

FRAGILE

(INSTRUMENTAL)

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 7519873

Album: En dag til, (2008)

Am    4/4

________________________

 

FRAMTID OG HÅP

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 3787883

6/8

 

(Vers 1):

Det vil bli lyst når sesongen tar slutt

Vinter går over til vår

Det finnes håp for hver skjelvende sjel

Så lenge et hjerte slår

Så lenge et hjerte slår

 

(Ref):

Framtid og håp

Glede og fred

Frykten blir byttet med kjærlighet

Du skal få se

Det strømmer ned

Skjønnhet og godhet og herlighet

(2g)

 

(Vers 2):

Det skal bli frihet i hjerte og sinn

Miraklenes tid er nå

Det gamle blir borte og alt skal bli nytt

En ny mulighet skal du få

En ny mulighet får du nå

(Ref)

 

________________________

 

FRED HOS JESUS 

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 12523809

Album: Bodil Arnesen, Mitt hjertes jul (2013)

LINK TO CHORD SHEET

 

(Vers 1):

Den dagen da Gud ble menneske

Den dagen da han kom til oss

Født av en jomfru, ved Den Hellige Ånd

den dagen ga håp til vår jord

Han kom fra et sted hvor kjærlighet rådet

Forlot så sin himmelske fars herlighet 

Ære til Gud i det høyeste

Slik lyder englenes kor

 

(Ref):

Fred hos Jesus, fred med Gud

Fred i hjertet var englenes bud

En stor glede ble forkynt 

Fullkomment frelsesverk 

hadde nå begynt

 

(Vers 2):

Den dagen da Gud ble menneske

Var det fullt i alle rom

Hvem har plass til frelseren

Hvor får han komme inn?

I de små timer og i de små kår

Kom han til en verden hvor uretten rår

Han kom for å la Guds rettferdighet 

Fylle hvert hjerte og sinn

 

________________________

FREDRIK

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 3022157

E-F    4/4

 

(Vers 1):

Det begynte da Fredrik fikk en gammel mynt i gave som tenåring

Han fikk lyst til å samle på gamle mynter og alle slags rare ting

Det skulle vise seg at lille Fredrik skulle bli en stor materialist

Og at han skulle få seg mye fint, ja det var sant og visst

 

(Vers 2):

Da Fredrik var cirka tjue år var det litt smått med peng

Fredrik tok seg avisjobb og fikk seg en rusten Citroen

Fredrik satt og studerte flittig bedriftsøkonomi

Bare jeg gjør det bra på skolen skal jeg nok snart bli rik

 

(Bro1): 

Som sagt, så gjort, vel rundet tredve hadde han fått seg jobb

Mahognykontor, dress og slips, snart var han en riktig snobb

Han klatret videre i kompaniet, til toppen av dette fjell

Og med denne viktige erfaringen startet han for seg selv

 

(Vers 3):

Fredrik var nå i femtiåra, ikke gjeld på hus og bil

Hytte på fjellet, båt ved brygga, alt i beste stil

Nå kunne han ha levd på rentene, klasket tennis dagen lang

Men han ville heller tjene mere gryn, for han var så godt i gang

(Vers 4):

Fredrik fylte opp loft og kjeller med alt som var kjekt å ha

Han samlet på alt mulig helt til kona sa i fra

For til slutt ble det fullt av gamle ur og antikke fat

Da kjøpte han en låve på ni hundre kvadrat

 

(Bro 2):

Blod og svette, masse arbeid hadde nå gjort Fredrik rik

Jaguar og Rolex-klokke, alt av siste skrik

Fredrik var over søtti nå, men tenkte: Jeg må ha mer

Da kjøpte han aksjer i DNB, spennende hva som skjer

 

(Vers 4):

En søndag ble Fredrik bedt med til kirken, men sa: Jeg må ha litt fri

For mandag, tirsdag og onsdag skulle han jobbe overtid

Torsdag tenkte han i morgen må jeg kjøpe melk og brød

Fredag kunne han ha spart seg det, for lørdag var Fredrik død

 

________________________

 

FRIHET FOR FANGER

T&M: Arvid Pettersen 

TONO verksnr 3648891

C    4/4

(Vers):

Herrens Ånd er over meg 

for Herren Gud har salvet meg

til å forkynne et gledesbudskap for fattige

Herrens Ånd er over meg 

for Herren Gud har salvet meg

til å lege dem som har et knust hjerte

og rope ut:

 

(Ref):

Frihet for fanger

Frihet for fanger

Frihet er det fangene får 

for nå er det nådens år

(2g)

________________________

bottom of page